להרשמה בטלפון
להרשמה באימייל:

51253052

 

זכינו עם לוטוקש!

 
בתאריך 22/06/2015 זכיה ע"ס 70,000
 
בתאריך 21/06/2015 זכיה ע"ס 70,000
 
בתאריך 21/01/2015 זכיה ע"ס 70,000
 
בתאריך 9/04/2012 זכיה ע"ס 70,000
 בתאריך 26/06/2012 זכיה ע"ס 2,500,000
בתאריך 26/06/2012 זכיה ע"ס 2,500,000
בתאריך 26/06/2012 זכיה ע"ס 2,500,000
בתאריך 26/06/2012 זכיה ע"ס 2,500,000
בתאריך 26/06/2012 זכיה ע"ס 2,500,000
בתאריך 2/06/2012 זכיה ע"ס 5,000,000
 
בתאריך 08/11/2011 זכיה ע"ס 70,000
בתאריך 05/04/2011 זכיה ע"ס 70,000
 בתאריל 20/09/2008 זכיה ע"ס 15,000,000
בתאריך 20/09/2008 זכיה ע"ס 19,005
בתאריך 07/07/2007 זכיה ע"ס 22,862
בתאריך 18/04/2006 זכיה ע"ס 18,150
בתאריך 11/10/2008 זכיה ע"ס 29,002
 בתאריך 19/07/2005 זכיה ע"ס 33,387
בתאריך 26/06/2007 זכיה ע"ס 23,674
בתאריך 30/01/2004 זכיה ע"ס 108,881

 

בואו להגשים חלומות עם לוטוקש 



שאלון לוטוקש

כמה זוכים היו במועדון לוטוקש עד היום?

    10
    1000
    10,000
    יותר מ20,000